[Video] Ledarskapskompetensernas discipliner

[Video] Modulen kompetens & värderingar