[Video] Modulen kompetens & värderingar

[Video] Hur är det att coacha med Zapp? Konsulten berättar