Detta är Zapp!

Allt för ledarskapet samlat på ett ställe

Är du lösningsorienterad - klicka här!


Du väljer det du behöver och känner att du vill utveckla!


Årsabonnemang 3 600:- + Lägsta månadskostnad 1 200:-


Spontan dialog

Jag vill ställa frågor till grupper och individer inom och utom vår organisation.

Bygga mallar som snabbt kan användas till olika målgrupper och snabbt se resultaten komma in och uppdateras på min egen dashboard.

Starta här!


9,80/användare

Kompetens & Värderingar

Jag vill veta vad vi ska vara bra på för att göra ett bra jobb.

 Resultat som kan mätas och följas upp både för grupp men också som individuell återkoppling. Ska fungerar som underlag för coachning


Starta här!


9,80/användare 

Kommunikation

Jag vill att en individ ska förstå sitt eget sätt att kommunicera.

 Och hur det påverkar andra på arbetsplatsen eller i gruppen. Och utifrån den kunskapen bygga starka grupper och individer.


Starta här!


9,80/användare

Se Hinder & Möjligheter

Jag vill i tid kunna upptäcka hinder och se möjligheter.

Att utifrån målgruppens egna tankar och fritt skrivna text se en påtaglig grafik över resultatet.
Starta här!


9,80/användare

Personlig utveckling

Jag vill i samråd med en medarbetare kunna ge uppgifter som främjar den individuella utvecklingen för just personen.

Utifrån det som händer kunna följa och coacha en medarbetare för en bra utveckling som gynnar både individ och organisation.Starta här!


9,80/användare

Kärnan i Zapp®

Zapps metodik bygger på ett coachande ledarskap, en metod som har ökat kraftigt i popularitet de senaste åren. Zapp började med detta redan 1996 och förstår sambandet mellan individ och organisationens resultat. Kraften i metodiken består av individens engagemang och delaktighet för gemensamma mål ända ned på gruppnivå.

Här jobbar vi med allas delaktighet och mot tydliga gemensamma mål. Alla får utveckla sin kompetens, kan jobba effektivare och med ny förståelse för gruppdynamik så kan du bilda oslagbara lag. 


Resultatet är:
- Bättre teamwork och gruppdynamik
- Större lönsamhet och konkurrenskraft
- Roligare och skönare arbetsdagar

I Zapp® finns modulerna precis där ni behöver dem och som stärker upp metodens kärna ännu mer. De kan anpassas helt utifrån era behov. Se nedan:

De 5 modulerna:

Spontan dialog

För dig som vill ha en snabb och enkel kanal för att ställa frågor och få svar från personal och kunder. Kanske mitt under en presentation?


 • Ställ spontana frågor, med länk eller QR-kod, få svar direkt
 • Anonymt eller öppet, som pulser över tid om du vill
 • Skapa egna mallar som enkelt kan aktiveras eller kopieras och justeras för nya användningsområden. Enkelt och snabbt!


Kompetens & värderingar

Vad behöver vi vara bra på för att nå uppsatta mål? Här läggs grunden för att skapa rätt kvalitet och vilka värderingar som genomsyrar organisationen. Med denna stödfunktion blir frågan konkret.


 • Validera viktiga kompetenser och värderingar
 • Följ hur de utvecklas över tid
 • Skapa engagemang och förståelse

Kommunikation

Lär dig hur vi påverkar oss själva och andra med vår kommunikation, för ett bättre ledarskap och medarbetarskap. Du kommer att fungera bättre i grupp, få ökad förståelse för dig själv och verka i en trevligare arbetsmiljö.


 • Se kommunikationsmönster, drivkrafter och EQ
 • För individ, grupp eller organisation
 • Alltid med personlig återkoppling

Hinder & möjligheter

Ibland finns det hinder/möjligheter i vår arbetsvardag som vi inte är riktigt medvetna om. Här kan du snabbt synliggöra och eliminera hinder innan de blir ett problem. Eller varför inte utforska möjligheterna?


 • Vilka omedvetna hinder påverkar resultatet?
 • Hitta och tydliggör nya möjligheter
 • Få svaret i verklighetsnära och greppbara grafer

Personlig utveckling

Alla människor vill utvecklas och här finns den personliga plattformen för just det. Forskning tyder på att en lycklig tillvaro kommer ifrån att förstå vem man är och vart man vill.


 • Känn din egen utveckling, både på jobbet och privat
 • Stärk relationen till det du gör
 • Ta små steg för en bättre morgondag

Vanliga frågor om Zapp

Tar det lång tid?

Zapp är ingen quickfix - och lika bra det för sådana funkar aldrig. Men du kan spara massor av tid och pengar på att välja rätt direkt och slippa hålla på och byta metod år efter år. 

Zapps metodik är en kontinuerlig process, och inom cirka 3 månader så finns ett tydligt resultat. Ni jobbar sedan vidare med ständiga förbättringar till de nivåer där uppsatta målbilder kraftfullt påverkar den positiva utvecklingen.

Är det dyrt?

Nej, de flesta blir förvånade. Speciellt då vi har kunder som kunnat spåra nya miljonvinster till Zapp. Vi håller det prisvärt då vi brinner för bra ledarskap! Ta kontakt så berättar vi mer.

Kan jag välja vilka moduler jag vill ha?

Javisst, du kan anpassa Zapp utifrån dina/era behov och endast ta in de moduler och funktioner ni behöver för stunden och vill utveckla i organisationen.

Dela kunskap och värde

Dela kunskapen på alla led för att maximera värdet.
Att tillsammans hitta vad man ska vara bra på i projektet, arbetsrollen, avdelningen ger ett värde som man vill uppnå tillsammans. Det kallas kollektiv intelligens och är svårslaget för den organisation som lyckas med den metodiken.