LKD Höst

Klicka här. Att förstå helheten ger dig kontroll över detaljerna -
Ge chefer med personalansvar sambandet mellan Vilja - Handling - Coaching. Förståelsen för det sambandet gör chefer till ledare vilket tjänar alla i organisationen. Så ge 90 minuter av er tid och kanske få insikter som ger resultat.