Att skapa en mutation för framgång

Ge ledarskapet en chans att även utveckla ett medarbetarskap. Det stärker alla i länken för en bra verksamhet.

Det här inlägget är ett sammandrag av en artikel som jag skrivit i juni 2020.
Vill du läsa artikeln direkt som är en fördjupning av inlägget så klicka här!

Mål – Vilja – Engagemang – Tillfredsställelse, det är vad ovanstående bild förmedlar. Om något i den länken förstörs av ett dåligt ledarskap så blir den omedelbara effekten att resultatet förminskas eller rent av uteblir. De gånger som närmaste chefen och kanske dennes chef inte förstår det här sammanhanget så försvåras arbetet till ständiga förbättringar och därmed konkurrenskraftiga förändringar som påverkar organisationens långsiktiga överlevnad.

Processen för att påverka detta i positiv riktning kompliceras i all sin enkelhet av att människor inte förstår helheten eftersom vi som människor är olika med tankesätt som är en konsekvens av just det. Vi har helt enkelt en tendens att syssla med det vi tycker bäst om att göra – om det då finns en metodik att koncentrera sig på det som är bäst för hela verksamheten och skapa det långsiktiga kundvärdet som då riktar in oss på det vi helst vill göra, då har vi vunnit dubbelt upp!

Censurera inte verkligheten, försök att ha kontakt med den istället!

Om vi hela tiden känner av vad som borde göras och förstår att ha en dialog om just detta – då finns grogrunden för ständiga förbättringar som efter en tid visar sig som en positiv förändring, det går liksom av sig självt.

Motpolen är att ledningen så småningom upptäcker brister i verksamheten som menligt påverkar lönsamheten och därmed drar upp riktlinjerna för en nödvändig förändring. Trots allt motsvarar bristkostnaden 10-30% av omsättningen och där förändringar verkligen behöver genomföras för ren överlevnad kan dessa kostnader klart överstiga 30% enligt Henrik Eriksson, forskare på Chalmers. Att då genomföra den förändringen kommer att kräva stora ingrepp i organisationens struktur och kultur.

Så hur får vi då kontakt med verkligheten och kan påverka framtiden?

Att förstå innebär att fråga och mäta för att få en så neutral bild som möjligt av vad som händer, först då kan vi ha en meningsfull dialog och handlingsplan som ger effekt. Men det är också viktigt att förstå och mäta från olika vinklar både för att få verkligt underlag för rätt kompetens och den nära verklighet man ska verka under. Under den resan ska medarbetarna som arbetar i just den verkligheten få det stöd som de behöver för att känna tillfredsställelse.

I vår Zapp® metodik hittar du allt på ett ställe – Välkommen

Destruktivt ledarskap