Den intelligenta organisationen

Kärt barn har många namn som kollektiv intelligens, verksamhetsskap, ledarskap, medarbetarskap eller vad som nu är den senaste trenden av begrepp. Men vad är intelligens överhuvudtaget – vad dyker upp hos dig om man säger att en person är intelligent?

Och vad händer då om du säger att din grupp eller organisation är intelligent? Är det förenligt med verkligheten att få en intelligent organisation eller är det kompetensen som är det viktiga?


Hur som helst så har du antagligen i någon form någon gång kommit i kontakt med en mycket intelligent person inom något område men personen har inte levererat något som gruppen eller organisationen hade någon nytta av. Och var det då något att eftersträva för gruppen eller blev det kanske bara fel.

Jag hade själv en sådan upplevelse i mitten av -80 talet när jag skulle arbeta nära en person som var doktor inom kemi för en avancerad lösning för en produkt. Personen var bevisligen intelligent med djup kunskap inom sitt område men kunde inte förmedla budskapet till kunderna och andra intressenter, så projektet fick gå vidare utan att han fick ha kundkontakt – den delen fungerade helt enkelt inte.

Så vad är bäst – en intelligent organisation eller en kompetent – eller är det är kanske samma sak! Läs gärna vidare i min artikel om ämnet här

Att skapa en mutation för framgång