Det svarta fåret i arbetsgruppen

Har du någon gång känt att du inte riktigt når fram med ditt budskap? Eller att det helt enkelt finns vissa människor du inte riktigt förstår dig på?

Det är nog en känsla som de flesta människor har ibland och det är inget konstigt. Man kan ju inte komma överens med alla och inte behöver man lägga någon större energi eller tankeverksamhet på det, såvida det inte råkar vara så att man faktiskt måste kunna samarbeta med personen i fråga. Då kan det bli en källa till riktigt stora problem och tråkiga konsekvenser. OM man inte vet hur man ska hantera det. Så hur gör man?

Grunden till att kunna förstå andra människor bra och minimera risken till att missförstånd uppstår är GOD KOMMUNIKATION.

Kommunikation handlar inte i första hand om att kunna prata med varandra, det handlar lika mycket om att lyssna och se vem det är du har framför dig. Att ha god självkännedom om vem man själv är och hur man bemöter olika personligheter i olika situationer ger dig ett försprång i alla sammanhang.

Det skapar en trygghet både hos dig själv och den du möter. Det ger stabilitet i en arbetsgrupp att ha ett gemensamt språk där problem hanteras mer lösningsfokuserat och utan att någon behöver känna sig kränkt eller annorlunda. I en grupp där man har en gemensam komunikationsplattform finns inga svarta får. Där finns bara en samling olika personligheter som alla är lika viktiga och behövs. En grupp där alla respekterar och tar tillvara på varandras olikheter.

Det är först då man får en effektivitet på arbetsplatsen, när krut kan läggas på att nå uppsatta mål istället för att försöka få gruppen att fungera.

Är du nyfiken på hur man får till en BRA KOMMUNIKATIONSPLATTFORM?