I huvet på en VD

Att vara VD innebär att ständigt behöva vara med i den verklighet som organisationen internt och externt befinner sig i. 

Många gånger är det en ren omöjlighet men ändå så är det de facto VD som har det yttersta ansvaret. Till sin hjälp har VD oftast en ledningsgrupp och den gruppen behöver vara funktionell utifrån organiserande, utförande, utmanande, nytänkande, relationsbyggande och vara alert i kontakten med intressenterna som ledningsgruppen arbetar för. Och det är här som utmaningen kommer eftersom individer är överlevare så kommer frågan vad lever ledningsgruppen egentligen för – vad är uppdraget och målbilden för ledningsgruppen, är den glasklar för alla?

Är din ledningsgrupp förlängningen på ett bra ledarskap ut i organisationen?

Vad säger forskningen kring olika destruktiva ledarskap och hur de kan påverka individ, grupp och organisation?

Verklighetsbaserat ledarskap