Verklighetsbaserat ledarskap

Om du inte förstår verkligheten så lever du inte i den. Och effekterna av om man inte lever i sin verklighet är antagligen att det arbete man utför inte stämmer in i det verkliga arbetslivet. Vad händer då om det är en genomgående trend i en organisation?


Det här är den verklighet som våra uppdrag oftast utmynnar i, någon chef har inte förstått den verklighet som råder och vad och hur det påverkar omgivningen (läs personalen). Effekterna syns inte förrän skadan har uppstått och då till ett högt pris både i pengar och lidande.

Vi på Zapp är nyfikna på er organisation och hur villiga ni är på att se verkligheten. Så vi bjuder på en fråga och ger er svar. Med en QR-kod får alla som vill svara på frågan "Vad är det som hindrar dig från en bra arbetsdag?" (minst 5 personer, max 50). 
 
Ta kontakt och vi återkommer med resultatet. Helt utan kostnad. Ta chansen!

Hur verklighetsbaserad är er organisation? Vi bjuder på svar!

[Formulär]
Den intelligenta organisationen