Ett samlat ledarskap

Zapp är ett intelligent och användarvänligt verktyg med en tydlig metodik för att distribuera och samla in information och lägesrapporter inom din organisation. Zapp ersätter bl a traditionella enkäter som oftast inte leder leder till konkreta resultat. Zapp ger resultat.

Den inkluderar alla i organisationen och ger dig som ledare en snabb överblick inom de områden som du vill ha kontroll på. Du gör det genom de inbyggda modulerna som den levereras med eller med funktionalitet som du utvecklar själv. Syfte och mål är det samma, att göra dig till en effektivare och mer samlad ledare genom:

  • Bättre teamwork och gruppdynamik
  • Större lönsamhet och konkurrenskraft
  • Roligare och skönare arbetsdagar
Se de senaste verktygen inom Zapp.

En 5-stegs modell för effektiv coaching som ger resultat.
Läs vidare här>>

Här finns två verktyg för målfokus mot ett effektivt ledarskap. Välj och kom igång direkt.
Läs vidare här >>

En metodik för att effektivt nå fram med både budskap och resultat inom ledarskapet.
Läs vidare här>>


Moduler med skräddarsydd funktionalitet

Zapp levereras med valfria färdiga moduler som är baserade på mer än 30 års erfarenhet av ledarskap och kunskap inom kollektiv intelligens samt en djup förståelse för att allt hänger ihop inom en organisation.

De medkommande modulerna täcker behoven från de erfarenhetsområden där vi vet att behovet och effekten är som störst. Fast användningsområdet är egentligen oändligt genom att du själv kan utveckla de funktionerna som behövs mest för ditt ledarskap.

SPONTAN DIALOG

För dig som vill ha en snabb och enkel kanal för att ställa frågor och få svar från personal och kunder. Kanske mitt under en presentation?

• Ställ spontana frågor, med länk eller QR-kod, få svar direkt.
• Anonymt eller öppet, du väljer
• Skapa egna mallar (för medarbetarsamtal, arbetsmiljö mm.)


KOMPETENS & VÄRDERINGAR

Vad behöver vi vara bra på för att nå uppsatta mål? Här läggs grunden för att skapa framgångsrika beteenden som stöttar de värderingar som ska genomsyra organisationen. Med denna stödfunktion blir frågan konkret.

• Validera viktiga beteenden, kompetenser och värderingar.
• Följ hur de utvecklas över tid.
• Skapa engagemang och förståelse.

KOMMUNIKATION

Lär dig hur vi påverkar oss själva och andra med vår kommunikation, för ett bättre ledarskap och medarbetarskap. Du kommer att fungera bättre i grupp, få ökad förståelse för dig själv och verka i en trevligare arbetsmiljö.

• Se kommunikationsmönster, drivkrafter och EQ.
• För individ, grupp eller organisation.
• Alltid med personlig återkoppling

HINDER & MÖJLIGHETER

Ibland finns det hinder/möjligheter i vår arbetsvardag som vi inte är riktigt medvetna om. Här kan du snabbt synliggöra och eliminera hinder innan de blir ett problem. Eller varför inte utforska möjligheterna?

• Vilka omedvetna hinder påverkar resultatet?
• Hitta och tydliggör nya möjligheter.
• Få svaret i verklighetsnära och greppbara grafer.PERSONLIG UTVECKLING

Alla människor vill utvecklas och här finns den personliga plattformen för just det. Forskning tyder på att en lycklig tillvaro kommer från att förstå vem man är och vart man vill.

• Känn din egen utveckling, både på jobbet och privat.
• Stärk relationen till det du gör.
• Ta små steg för en bättre morgondag.ATT KOMMA IGÅNG 
MED ZAPP

Det är enkelt att komma igång med Zapp. Du kan göra det själv inom organisationen, genom att gå en av våra utbildningar,   tillsammans med en certifierad coach eller i en kombination av dessa.

Oavsett hur du väljer att göra så har du alltid full support genom webben.


DU GÖR DET SJÄLV INOM ORGANISATIONEN

Med support genom webben.


DU GÖR DET GENOM ATT UTBILDA DIG.

Nästa utbildningstillfälle>


DU GÖR DET TILLSAMMANS MED EN  CERTIFIERAD KONSULT.

Några av våra nöjda kunder berättar.

"På tre månader ökade vi effektiviteten i organisationen med ett program som skapade delaktighet på ALLA nivåer. Allt blev tydligt och engagemanget och stödet för de som behövde utveckla olika delar blev verkligen nyttigt"

Arthur, VD inom banksektorn

“På så sätt kan jag med hjälp av Zapp® mäta inte bara hårda siffervärden utan också de upplevda mjuka effekterna av till exempel kompetensutveckling.”


Mats, Organisationskonsult

“För mig blev Zapp viktig i min nya roll som förändringsledare, här fick jag möjlighet att verkligen jobba med min alldeles egna personliga utveckling. Vilket blev viktigt i den rollen”

Stefan, Projektledare inom offentlig verksamhet

“Utifrån en öppen fråga anonymt till all vår personal så kunde vi i grafer följa utfallet av det som spontant skrevs in via en QR-kod.”

HR chef Livsmedelsindustri

"Med den här metodiken blev det tydligt vilka kompetenser det behövdes när vi byggde en KAM organisation."

Tommy VD inom banksektorn


"Det här var viktigt för mitt ledarskap och för att lägga grunden för den dubblering av omsättningen som vi nu siktar på"

Anders VD för ett Techbolag


Kontakta oss

Fråga vad du vill eller boka bara in ett samtal och få alternativ på hur Zapp kan fungera i din organisation.