Chefens ledarskap kan vara stimulerande men också utmanande

Ibland kan det kännas bra att få bolla med någon utomstående och som har en gedigen och lång erfarenhet. Med betoning på lång erfarenhet så finns våra associerade konsulter inom ett antal områden som i olika mening kan kännas värdefulla att ha som bollplank. Ett bollplank med personer som har en gedigen kompetens inom området kan bli den klivsten du själv och din organisation kan behöva. Det gemensamma är dock Zapp metodiken som är kittet mellan ledarskapet och medarbetarnas delaktighet. En delaktighet som starkt påverkas av den kultur som ni vill bygga.

Här finns de områden som vi just nu representerar

Att komma vidare till konkret metodik och handling. Välj dina intresseområden, så pratar vi vidare därifrån.