Din coaching är en viktig resurs

Att till chefer få stötta i deras eget ledarskap är ett förtroendeuppdrag av största rang. Det påverkar livet som chef i organisationen men också som en viktig del i den personliga utvecklingen. Varje människa som får den personliga utvecklingen växer som ledare till en viktig del i organisationen för att sesedan dan utvecklas tillsammans med den. Men det är lika viktigt att ge din kund instrumenten för att sedan själva driva den utvecklingen vidare, kanske med dig som bollplank och som redan har insyn i processen. Den kan ni tillsammans följa digitalt i Zapp.

Här finns nästa steg för dig som arbetar som intern eller extern Coach. Välj vilka områden som du är intresserad av!