Att göra det osynliga synligt

I en översiktlig video på bara 3,5 minuter så binder vi ihop hela händelsekedjan i tre steg. Sedan kan du enkelt gå vidare till att hantera processen helt själv eller med hjälp av oss i Zapp