Några röster från coacher som redan arbetar med Zapp®

"Att erbjuda klienter fysisk coachning för att sedan stötta med en digital lösning under vägen är enkelt, snabbt och väldigt sanningsenligt för både ledning och medarbetare och har visat sig vara värdefullt"   
Henrik i Östersund

"På så sätt kan jag med hjälp av Zapp® mäta inte bara hårda siffervärden utan också de upplevda mjuka effekterna av t ex kompetensutveckling"
Mats i Västerås

" Att låta mina adepter i veckopulser ta del av hur man själva upplever sin utveckling tillsammans med kommentarer från närmaste chef är en viktig del i deras utveckling för att nå sina mål"
Thomas i SträngnäsHär får du mer detaljer om hur det fungerar i praktiken för just dig som konsult