Här kommer du till en video som visar de tre stegen