Här finns två verktyg att välja på för ett effektivt ledarskap

I den ena så finns 8 steg för att identifiera uppdraget och utifrån den målbilden ta fram konkreta kompetenser. De 3 första stegen får du av oss, sedan är du igång med processen och kan fortsätta själv eller med stöd från någon av våra konsulter.

I den andra så omvandlas en öppen fråga från dig till greppbar grafik. Här skriver mottagarna in sina tankar och känslor inom ett område som du vill veta mer om. Resultatet kommer ut som grafik. Och vips så har du fått en enklare och djupare förståelse för vad som händer.

 

Gör ett val för nästa steg, som vi kan prata vidare om!