Rocklunda, är norra Europas största idrottsområde

Simon är arbetsledare för de 3-skift som ska se till att anläggningen motsvarar de förväntningar som arrangörer vill ge sina event. Arbetet sker alla dagar i veckan och innebär ibland snabba lösningar och kreativitet för att det ska bli en lyckad upplevelse. Simon säger att  "med Zapp har vi identifierat vad vi ska vara bra på för att lyckas samtidigt som vi i regelbundna pulser följer upp hur vi upplever att vi lyckas med det jobbet. En utveckling som vi digitalt kan följa i vårt Zapp abonnemang"
Det gäller såväl medarbetarskapet som det ledarskap som krävs för att nå rätt resultat. Ibland kliver också personer in i sin egen Arena för att träna på detaljer som hör ihop med det som skapar en bra helhet.

Vi vill vara tydliga med våra mål

Genom att tillsammans med personalen identifiera vad som är vårt uppdrag, oavsett om det är en arbetsroll eller en grupp, så blir det en tydlighet i färdriktningen.
Utifrån det som plattform så kan vi kommunicera tydligare och ge stöd i rätt tid för att utveckla både individ och grupp.
Säger Joakim, Operativ chef
Västmanlands Fastighetsskötsel AB

Han tränar Servicerådgivarna på Scania

Jag använder Zapp för att efter varje modul i utbildningen, i kontinuerliga pulser, stämma av hur deltagarna känner att det fungerar att praktisera det man teoretiskt har lärt sig. Varje vecka så anger deltagarna sin nivå samt kommenterar hur det känns. Samma sak görs av deras närmaste chef vilket gör att man väldigt snabbt får en återkoppling för hur det går i utvecklingen. Utifrån den kunskapen så ökar både förståelsen och intresset för ständiga förbättringar.
Thomas, konsult och kursledare. TP Training AB