Funktionerna i Zapp modulerna

Det finns just nu 5 moduler i Zapp med olika inriktningar.
Här finns exempel från uppdrag där de olika modulernas funktion hamnar i den praktiska vardagen