Nästa steg

Att komma vidare är ingen spikrak väg med färdiga lösningar som fixar det mesta. Det är ett seriöst arbete för ett ledarskap som tar hänsyn till ALLA nivåer i en organisation. Om inte alla kommer med så finns det en risk att några medvetet eller omedvetet bromsar ledarskapets ambitioner. Att förstå och påverka  genom transparens och tydlighet är en viktig och effektiv metodik som kräver flexibla verktyg för att nå ända fram till varje individs engagemang.

Inom beteendevetenskapen kallas det transformativt och transaktionellt ledarskap. Vi kallar det effektivt ledarskap och allt finns lätt tillgängligt i Zapp® metodiken.

Hör av dig så pratar vi om nästa eventuella steg