Med en viss ambition att välja den tekniska banan så kompletterades det med ekonomi och sedan in i säljbranschen. Under drygt 9 år inom Stora Kopparberg och deras  pappersgrossist med att bygga nya kontor och säljdistrikt så fortsatte färden 1990 mot en egen konsultverksamhet. 

Fortfarande med att bygga nytt med kontor och försäljning. Via ett antal uppdrag så blev det sedan ett längre sådant på UC (Bankernas Upplysningscentral) där det så småningom blev interim ansvar för ett av deras tre affärsområden och verksam i ledningsgruppen.

Intresset för och sambandet mellan människan, engagemanget och resultatet fick ytterligare  näring när en kund 1996 frågade om det gick att mäta kompetens. Den metodiken anammades också av en av Akzo Nobels fabriker som gick från en bottennotering gällande effektivitet till 10 topp i världen. Metodiken utvecklades under åren och blev en ”molnapp” 2020. Här kunde nu även kunden digitalt följa med i processen för att identifiera, mäta och utveckla individens kompetens med ett beteendefokus till en samlad kraft för både grupp och organisation. Att förstå verkligheten och att få en metodik och verktyg för att arbeta proaktivt har sedan starten varit en bärande ide´ och arbetsmodell.