Jag började min yrkesbana som socialarbetare vid 1970-talets mitt. Något senare kom jag att under 15 år på nationell nivå utveckla och samordna insatser för information och utbildning inom skydd, trygghet och säkerhet. Från denna praktik, med erfarenheter av kommunikation och stöd för materiell och psykosocial utveckling, startade jag egen verksamhet 1996 med organisationsutveckling och coachning på alla nivåer från toppchef till medarbetare. 

För att bredda kompetensen kompletterade jag socionomutbildningen med marknadsekonom och en forskningsinriktad fil mag. Mina kunder har sedan dess spänt från offentlig verksamhet som MSB och Sveriges Civilförsvarsförbund till personalintensiva företag, ofta med verksamhet spridd över hela landet eller internationellt, såsom Stena Metall, Stena Rederi, McDonalds och Elekta.

Under arbetet uppmärksammade jag området vilja, något som jag nu under mer än 20 års tid utforskat och beskrivit. Hittills har det resulterat i faktaboken Någonstans finns viljan och övningsboken Stärk din vilja med en modell som blivit föremål för en universitetsstudie där den kunnat bekräftas.