Här startar de 3 första stegen av 8 som ett ledningsverktyg för Kompetens/ Värderingar.