Få rätt kompetens direkt – väx med Zapp!

Rätt person på rätt plats gör all skillnad. Nu kan du ta in någon av våra Zapp-certifierade konsulter som hjälper dig att komma igång och som lär er att nyttja verktygets och metodikens fulla potential.

Ja, vi vill gärna ha en bra konsult

Vi hör av oss så snart vi kan och diskuterar tillsammans vem som passar bäst just för er och era behov.

Hör konsulter berätta själva

Mats Bengtsson

"I min roll som konsult där jag dagligdags möter människor som vill prestera men också se resultatet av sin insats använder jag mig av Zapp® som ett väldigt effektivt verktyg."


Läs mer

Zapp® ger mig möjligheten att skräddarsy hur jag vill återkoppla en persons eller grupps prestation och arbetsinsats i tre (3) olika perspektiv; i siffror, med text och i bild.

Upplevelsen av återkopplingen blir då väldigt tydlig och åskådliggör nyttan och effekten av hela processen.

På så sätt kan jag med hjälp av Zapp® mäta inte bara hårda siffervärden utan också de upplevda mjuka effekterna av t ex kompetensutveckling. Det man ofta beskriver som; - Jo, men det känns bra!

När man sedan kan dela och integrera dessa mätbara värden i en ledningsgrupps samarbete blir det tydligt, konkret utvecklingsbart och ibland också svårt att ”ducka” för vad rapporten beskriver.

Här finns m a o underlag för konkret utveckling, samtidigt som det sker under intresseväckande och lustfyllda former.

Henrik Lundqvist

"Att erbjuda klienter fysisk coachning för att sedan stötta med en digital lösning under vägen är enkelt, snabbt och väldigt sanningsenligt för både ledning och medarbetare och har visat sig vara värdefullt."

Läs mer

Jag är seniorkonsult och driver coachingsamtal där Zapp® verkligen gör skillnad.

Att snabbt via enkla dialoger bli sedd som medarbetare höjer arbetsmoralen och sk “employer branding” för mina klienter.

För idrottsföreningens kommunikation är värdet med att snabbt och enkelt få svar på viktiga frågor en sammanlänkande faktor. Nyttan är just att det sparar tid och individen blir sedd. Utkomsten har visat sig vara en stor orsak för att uppnå resultat i någon form eller att informationen visar sig blir en grogrund för att skapa helt nya förutsättningar och hållbarhet över tid inom olika delar som, organisation, ekonomi, affärsmodell eller sportsliga resultat. 

Den individuella del som ledaren själv har stor nytta av och utkomst från är anonyma dialoger, svaren får ledare att se över ledarskapet just nu och därifrån kanske justera och skifta utgångspunkt som ledare i sin egen personliga och digitala träningsarena.