Här finns en video på mindre än 4 minuter om hur Zapp® metodiken fungerar i praktiken