Kommunikationsutbildning

Förmågan att kommunicera är förutsättningen för att komma framåt till en kreativ och förståelig miljö. Här skapas just den kommunikationsplattformen, direkt in i er egen miljö för omedelbar användning.

UPPLÄGG

  • Lär dig kommunicera bättre.
  • Genomgång av Zapp's plattform.
  • Hur ni kommer igång hos er.

RESULTAT

  • Hållbar kommunikation i alla led.
  • Positiva och kommunikativa möten.
  • Följ upp och mät kommunikationsmönster.

För att man ska kunna kalla en kommunikation för bra så måste det fungera bägge vägar.


Man skulle faktiskt kunna säga att om du anser att du är duktig på att kommunicera och mottagaren ändå inte förstår vad du säger, så är du inte bra på att kommunicera. Du har helt enkelt valt fel sätt att nå den andra personen. Att vara lyhörd och duktig på att identifiera VEM du kommunicerar med ger dig större chans att kunna kommunicera bra.

Steg ett i att bli bra på att skapa positiva och kommunikativa möten är att förstå sitt eget kommunikationsmönster. Det är först då som du kan hitta vägar till ett lyckat resultat vad gäller mötet med andra. Att ha kunskap om hur olika kommunikationssituationer kan se ut och hur du ska hantera dem ger dig ett stort försprång i alla möten såväl i arbetet som i privatlivet.


Zapp® för en hållbar kommunikation i alla led

Vår metodik gör att varje individs styrkor och behov av stöttning blir tydlig och enkel att följa upp – på varje nivå i en organisation. Tillsammans skapar man en organisation som ser möjligheter och driver processen framåt.

Anmäl intresse

Kommunikationsutbildning i din egen praktiska vardag