Lennart Strandberg
Djupdyker i vad som styr och påverkar viljan. Viljan är en viktig ingrediens för att få engagerade medarbetare. Deltagarna får förståelsen för viljans krafter och verktygen för att applicera krafterna, både för sig själva och för sina medarbetares vilja till utveckling.

  • Att förstå viljan
  • Aktivera din vilja till handling
  • Viljan är plattformen för handling