Välkommen till "Ledarkompetensernas discipliner"

Ett specifikt upplägg för dig som ansvarar för ett effektivt och sunt ledarskap. Här startar en process som ger en insikt för både metodiken och dess kraftfulla verktyg. En tillämpning som sedan direkt kan överföras till den praktiska vardagen. De olika momenten genomförs av konsulter med mångårig erfarenhet inom sina områden:

VILJAN: Här möter vi Lennart Strandberg, författare och ledare för flera forskningsprojekt inom sitt område och som de senaste 35 åren aktivt arbetat med vad som styr viljan. Resultatet har också inspirerat till ett par böcker inom området.
HANDLING: Lennart Matsson har sedan 1996 arbetat och utvecklat tekniken för hur handlingar kan identifieras och följas över tid med tydliga kompetensprofiler.
COACHING: Mats Bengtsson har ett långt förflutet av att coacha både ledarskap och säljare till en direkt affärsnytta.

Det är vi som leder processen

Här finns en tydlig arbetsgång för sambandet mellan Vilja-Handling-Coaching