Lennart Strandberg
Djupdyker i vad som styr och påverkar viljan. Viljan är en viktig ingrediens för att få engagerade medarbetare. Deltagarna får förståelsen för viljans krafter och verktygen för att applicera krafterna, både för sig själva och för sina medarbetares vilja till utveckling.

  • Att förstå viljan
  • Aktivera din vilja till handling
  • Viljan är plattformen för handling

Lennart Matsson
Här synliggörs vilka kompetenser som behövs för den önskade framgången. Samma metodik kan gruppen sedan applicera "hemma" på sina egna avdelningar och arbetsområden. Allt konkretiseras och blir mätbart och kan sedan följas i realtid ut till varje grupp och individ i organisationen. Till vilken grad och i vilken omfattning avgör ni själva. Effekterna blir ett resultatdrivet fokus som påverkar det dagliga arbetet.

  • Identifiera uppdraget
  • Vad vi då ska vara bra på
  • Följ upp och utveckla

Mats Bengtsson
Här kommer den praktiska träningen för hur man coachar sina medarbetare och tar fram det bästa inom var och en. Förståelsen för den kunskapen kan sedan deltagarna generera ut i organisationen på alla nivåer till alla chefer med personalansvar.

  • Coacha för framgång
  • Att peppa dig själv och andra
  • Förstå engagemanget