Zapp - för ett synligt ledarskap

Synlighet och transparens är grunden för både ett effektivt ledarskap och en hållbar utveckling. En utveckling som bildar grunden för grupper och individers prestationer för att nå både organisationens mål och samtidigt en bra arbetsmiljö. I Zapp metodiken finns det 5 delar som fungerar oberoende av varandra men också krokar i varandra för ett brett resultat. Så här säger några av våra kunder

Nyfikenheten är kreativitetens moder

Att ställa frågor är en signal för "att vi är intresserade". Fortsättningen är helt avgörande för den effekt som sedan kommer. Att ha en tydlig plan för hur fortsättningen ska hanteras är en absolut nödvändighet för att ge den trygghet och förtroende som nästa steg behöver. Här finns en artikel som belyser ämnet.

Att sätta målen tillsammans

I det dagliga ledarskapsbruset så florerar samma ord om och om igen. Man efterfrågar delaktighet, tydlighet, respekt för andra, lyhördhet, kunna påverka, personlig utveckling...ja, du kan säkert lägga till ännu fler saker som upplevs som viktiga.
Men om vi tar det från början så bör ju verksamhetens visioner och värderingar ge färdriktningen för de många olika uppdrag som finns i en organisation, grupp eller arbetsroll. Eller bara allmänt vad som ska gälla för ett bra ledarskap och medarbetarskap
Att sedan låta de inblandade själva forma vad som då är uppdraget för respektive situation fyller upp de flesta av det man efterfrågar som ett tydligt ledarskap. Här finns en översikt av hur den modellen fungerar
Om du vill få lite mer fördjupning så läs gärna artikeln "Aktivera delaktigheten"

Kommunikationen avgör kulturen

Det första steget i kommunikationen visas i ett beteende. De beteenden som uppmuntras eller bestraffas i en grupp formar gruppens kultur. En kultur bildas alltså av hur andra reagerar på  beteenden. Här formar tydligheten och konsekvenserna den kultur som eftersträvas .
Värderingar är vårt sätt att beskriva de beteenden vi föredrar, vilket stärker den kultur som råder, både den negativa och den positiva delen. Människor i en grupp är inte på ett speciellt sätt utan de beter sig.
Allt startar med din egen förståelse för hur du påverkar och påverkas av din omgivning. Att dessutom förstå hur drivkrafterna påverkar det som kallas grundbeteendet är en bra plattform för kommunikationen både för individen och gruppens samlade förståelse.
Här kan du göra en arbetsprofil för att se både beteende, drivkrafter och emotionell intelligens, en bok om dig själv helt enkelt. Om det sedan görs på hela gruppen så ser man också kommunikationsmönstret för både beteende och de drivkrafter som råder i gruppen.
De olika formerna av ledarskap som kan uppstå beroende på chefens beteende kan generera olika kulturer. Här finns en översikt av vad en organisation, grupp eller individ kan råka ut för!

Att naturligt träna för att bli bättre

Den som tränar blir bättre och ibland vill man göra det för sig själv för sin egen självkänsla och ibland tillsammans i en grupp med likasinnade. Det viktiga är känslan när man växer.
Här kan du kliva direkt in i din egen arena!