Ledarkompetensernas discipliner

Utbildning och träning för ledningsgrupper på alla nivåer!

Här finns kunskapen om viljans påverkan och hur den direkt överförs till en praktisk verklighet, både för er själva och era medarbetare.

UPPLÄGG

 • 3 tillfällen, en heldag vardera med praktik och träning emellan.
 • Evidensbaserad metod som tar avstamp från boken "Någonstans finns viljan".
 • Varje utbildningsdag leds av personer med över 25 års erfarenhet inom sitt specifika område från den praktiska vardagen.

RESULTAT

 • Ökad förståelse för viljans kraft i en organisation.
 • Hur viljan formas till något konkret, mätbart och praktiskt i vardagen.
 • En coachande metodik som kan användas i alla sammanhang för grupp och organisation.

Dag 1 med Lennart Strandberg
Här djupdyker vi i vad som styr och påverkar viljan. Viljan är en viktig ingrediens för att få engagerade medarbetare. Deltagarna får förståelsen för viljans krafter och verktygen för att applicera krafterna, både för sig själva och för sina medarbetares vilja till utveckling.

 • Att förstå viljan
 • Aktivera din vilja till handling
 • Viljan är plattformen för handling

Dag 2 med Lennart Matsson
Tillsammans med gruppen identifierar vi vad man konkret vill utveckla och träna på. Här synliggörs vilka kompetenser som behövs för den framgången. Samma metodik kan gruppen sedan applicera "hemma" på sina egna avdelningar och arbetsområden. Allt konkretiseras och blir mätbart och kan följas i realtid ut till varje grupp och individ i organisationen. Till vilken grad och i vilken omfattning avgör ni själva. Effekterna blir ett resultatdrivet fokus som påverkar det dagliga arbetet.

 • Identifiera uppdraget
 • Vad vi då ska vara bra på
 • Följ upp och utveckla

Dag 3 med Mats Bengtsson
Här kommer den praktiska träningen för hur man coachar sina medarbetare och tar fram det bästa inom var och en. Förståelsen för den kunskapen kan sedan deltagarna generera ut i organisationen på alla nivåer till alla chefer med personalansvar.

 • Coacha för framgång
 • Att peppa dig själv och andra
 • Förstå engagemanget

Förstå viljan och påverkan på resultat

Under de 1+1+1 dagar som utbildningen pågår så arbetar vi med viljans påverkan och hur den kan konkretiseras till praktisk verklighet som blir användbar i det dagliga livet, både privat och i arbetet. Antal deltagare i gruppen är min. 4 st och gärna upp emot 12 st. Detta för att få bästa genomslagskraft och för att tillgodogöra sig de praktiska uppgifterna mellan varje utbildningsdag.

Ni får under ett helt år med er ett digitalt verktyg, vilket ni sedan kan använda för utveckling av både organisation och medarbetare och som påverkar det direkta resultatet. Användningsområdena är i det närmaste oändliga.

Utbildningen körs endast en gång per månad för nya företag och organisationer. Detta för att vi vill finnas till hands i den praktiska tillämpningen under och efter utbildningen, om deltagarna känner det behovet under genomförandet i den egna avdelningen eller organisationen.

Anmäl intresse

Ledarkompetensernas discipliner

Vi återkommer med mer information och lediga tillfällen